Powołanie Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Alberta Kurkowskiego.

Felimpiada 2021

http://felimpiada.pl

Podpisanie umowy o współpracy z Wydziałem Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego