Zarząd

Prezes: Marcin Mańk

Wiceprezes: Grażyna Kolczyńska

Sekretarz: Agata Kruszona – Zawadzka


Komisja Rewizyjna

Ewelina Florczyńska

Magdalena Marie

Wojciech Wójcik


Statut Unii

Regulamin Walnego Zgromadzenia UFP