Zarząd

Prezes: Grażyna Kolczyńska

Wiceprezes: Agata Kruszona – Zawadzka

Sekretarz: Marcin Mańk


Komisja Rewizyjna

Ewelina Florczyńska

Magdalena Marie


Statut Unii

Regulamin Walnego Zgromadzenia UFP